URL details: viamore.it/privacy-policy/

URL title: Podmínky zpracování osobních údajů GDPR - Italské boty & kabelky za skvělé ceny
URL paragraphs: PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – „GDPR“ https://viamore.it/ Základní informace Správce osobních údajů je společnost Regainvest spol. s r.o. Sídlo společnosti : Na Pískách 944/130, 160 00 Praha 6 IČO: 44797168 DIČ: CZ44797168, (
URL last crawled: 2023-01-06
URL speed: 1.820 MB/s, downloaded in 0.030 seconds

open external url

We found no external links pointing to this url.