URL details: myntkaup.com/hvad-er-bitcoin/

URL title: Hvað er Bitcoin? | Myntkaup
URL description: Þú hefur eflaust heyrt talað um Bitcoin á síðustu misserum og þá líklega vegna þess að verðið á einu Bitcoin fór upp í tæplega tuttugu þúsund bandaríkjadali í desember 2017. Síðan þá hefur Bitcoin hrunið í verði og situr nú í rétt rúmlega þrjú þúsund bandaríkjadölum þegar þessi orð eru skrifuð.
URL last crawled: 2023-01-07
URL speed: 195.000 MB/s, downloaded in 0.001 seconds

open external url

We found no external links pointing to this url.