URL details: msakwa.net

URL title: Michał Sakwa – Blog programistyczny – Strona poświęcona programowaniu oraz szeroko pojętej tematyce technologii .NET
URL paragraphs: Nadszedł ten dzień, trzy miesiące minęły bezpowrotnie. Konkurs Daj się poznać 2017 dobiega końca. Pora więc na małe podsumowanie i kilka refleksji. Zapraszam do lektury! Dla mnie ta przyjemniejsza część konkursu. Plan minimum został wykonany,
URL last crawled: 2023-01-09
URL speed: 4.170 MB/s, downloaded in 0.200 seconds

open external url

We found no external links pointing to this url.